เกี่ยวกับเรา

Profile

Tên Họ

จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบ จาก California Institute of Art หรือ CalArts ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปะที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก

Advanced illustrator

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Tên Họ

คอร์สการสอน illustrator เพื่อต่อยอดด้านธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการทำงานด้านออกแบบแต่ต้องการคำแนะนำ และเทคนิคในการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายนี้ การเรียนการสอนเน้นเข้าใจงาน ครอบคลุมการออกแบบในทุกๆแบบ รวมถึงแนะนำการออกแบบเพื่อนำไปเป็นรายได้ในการขายในเว็บต่างๆ หลักสูตรนี้จำกัดนักเรียนเพียง 20 คนต่อการสอนของผู้สอน 1 คน เพื่อให้ผู้สอนสามารถสอนได้อย่างครอบคุม และเข้าถึงผู้เรียนทุกคน 

1999 บาทไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง