เกี่ยวกับเรา

Profile

Jennifer Baker

จบปริญญาโทสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่ London School of Art ประเทศอังกฤษ

test 2

เรียนออนไลน์

สอนโดย : Jennifer Baker

เพิ่มอีกคอร์ส

16500 บาท60 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง